Contact us

Address

No.1809 Jianhu Rd, Keqiao District, Shaoxing, Zhejiang Province, China

Phone

+86 13758556083
86-575-8110-0188

E-mail

yujx@jgtec.com.cn
wangjq@jgtec.com.cn
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours